Reklamace

Doporučený postup pro podání reklamace:

 

  • Před samotným podáním reklamace prosíme o předchozí kontakt s námi, abychom mohli zhodnotit vaši situaci.
  • Nejprve vyplňte reklamační formulář, který můžete stáhnout zde. Tento formulář obsahuje veškeré nutné informace pro hladké zpracování reklamace.
  • V rámci formuláře uveďte také číslo vašeho bankovního účtu pro případ, že by vada nebyla opravitelná a produkt by již nebyl k dispozici.
  • Po vyplnění formuláře jej vytiskněte a podepište.
  • Doporučujeme vložit vyplněný formulář spolu s reklamovaným zbožím do zásilky.
  • K reklamovanému zboží přiložte kopii objednávky či daňového dokladu – faktury.

 

Zboží zašlete na následující adresu:

Cannabis shop No.2

Dr. Martínka 6

70030 Ostrava

 

Pozor: Zboží odeslané na naši adresu bez předchozího kontaktu může být vráceno zpět.

 

Reklamace bude podrobně vyhodnocena na základě poskytnutých informací, a následný postup bude stanoven. O oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace vždy rozhoduje výrobce, dovozce nebo oprávněná osoba (např. odborník na daný druh zboží), který vydá písemné stanovisko ohledně reklamace. V případě uznání reklamace jako oprávněné bude kupujícímu vrácena kupní cena. Tato částka bude vrácena co nejdříve po vyřízení reklamace.

 

O výsledku reklamace vás budeme vždy informovat e-mailem do 30 dnů.

 

Reklamační řád

 

Záruka a odpovědnost za vady zboží:

Na veškeré zboží se vztahuje záruka podle podmínek uvedených v záručním listu jednotlivých výrobků. Minimální záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne převzetí zboží. Pokud nastane vada, na kterou se vztahuje záruka, může kupující požadovat opravu přímo u prodejce.

 

Minimální záruční lhůta:

Minimální záruční doba stanovená zákonem činí 24 měsíců. Pokud je poskytována delší záruční doba, tato doba bude uvedena na faktuře nebo v záručním a dodacím listu.

 

Podmínky záruky:

Doporučujeme zákazníkovi zkontrolovat zboží ihned po jeho převzetí. Pokud zjistíte poškození, mělo by být zaznamenáno a prodejce je povinen poskytnout vhodnou slevu nebo vyměnit vadné zboží. Pozdější reklamace na mechanické poškození zboží, které vzniklo během přepravy, nebudou akceptovány.

 

Reklamace zboží:

Reklamace zboží se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a zákony na ochranu spotřebitelů. V případě neodstranitelné vady zboží, která byla potvrzena písemným posouzením autorizovaného servisního střediska, bude celá částka za zboží vrácena.

 

Pro jakékoliv dotazy ohledně reklamace nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@cannabisproduct.cz nebo na telefonním čísle +420 702 151 507.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz